Obiectivul general al proiectului consta în acordarea de sprijin pentru înfiinþarea si dezvoltarea de întreprinderi sociale, în vederea
integrarii pe piaþa forþei de munca a persoanelor din grupurile vulnerabile si în vederea combaterii saraciei în judeþele din regiunea Sud-
Muntenia. Prin implementarea proiectului se va asigura imbunataþirea abilitaþilor antreprenoriale ale participanþilor care doresc sa înfiinþeze
întreprinderi sociale, cresterea performanþelor lor in plan profesional, imbunataþirea activitaþii de management în cadrul intreprinderilor
sociale înfiinþate si consolidarea capacitaþii acestora de a funcþiona într-o maniera auto-sustenabila.
Pe termen lung, proiectul va genera un impact pozitiv în comunitaþile locale din regiunea Sud­-Muntenia, contribuind la reducerea
somajului, cresterea încasarilor bugetare si ridicarea nivelului de trai. Intreprinderile sociale înfiinþate in cadrul proiectului vor contribui la
dezvoltarea comunitaþilor locale inclusiv prin implicarea unor persoane aparþinând unor grupuri vulnerabile în activitaþi cu caracter social si
economic, facilitând accesul tuturor la resursele si serviciile comunitaþii.
Obiectivele specifice ale proiectului

 1. OS1: Informarea si promovarea unei atitudini pozitive privind antreprenoriatul social si economia sociala.
  Prin implementarea proiectului se va asigura promovarea antreprenoriatului social si a integrarii vocaþionale în întreprinderile
  sociale si economia sociala. Acest obiectiv se va realiza prin informarea populatiei din regiunea Sud-Muntenia si prezentarea
  oportunitatilor existente in acest sens in cadrul proiectului.
  Constientizarea importantei si necesitatii dezvoltarii economiei sociale poate reprezenta un adevarat motor al dezvoltarii
  antreprenoriatului social in regiunea Sud-Muntenia, dar si al schimbarilor majore la nivel national in domeniului economiei sociale,
  si trebuie realizata astfel incat sa trezeasca interesul unui numar cat mai mare de participanti.
 2. 2. OS2: Incurajarea antreprenoriatului social prin implementarea unui program de formare antreprenoriala specifica si prin
  activitati complementare. Astfel, proiectul va asigura furnizarea unui program de formare in domeniul antreprenoriatului social
  pentru un grup tinta de 140 de persoane cu domiciliul in cele 7 judete ale regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia, respectiv Arges,
  Prahova, Dambovita, Teleorman, Giurgiu, Calarasi si Ialomita. Complementar cu activitatile de formare antreprenoriala, se vor
  derula si cursuri de formare in domenii relevante pentru infiintarea si gestionarea activitatii intreprinderilor sociale, solicitate de
  potentialii beneficiari in urma analizei nevoilor – manager de proiect, responsabil de mediu si competente informatice. Proiectul
  vizeaza, prin activitatile sale, si cresterea egalitatii de sanse si diminuarea disparitatilor intre persoanele vulnerabile si cele
  nevulnerabile pe piata muncii si dezvoltarea spiritului antreprenorial al celor din urma. Se va demonstra ca oricine are sanse sa
  reuseasca in societatea romaneasca daca are acces la resurse, indiferent din mediul din care provine sau de categoria sociala.
  Prin organizarea cursurilor de competente antreprenoriale in domeniul social, se doreste implicit atragerea femeilor catre mediul
  de afaceri, dar si a altor categorii de grupuri vulnerabile, precum si incurajarea acestora de a demara activitati independente cu
  caracter social.
 3. 3. OS3: Dezvoltarea antreprenoriatului social prin servicii de sprijin pentru infiintarea de intreprinderi sociale.
  Prin acest obiectiv specific, se urmareste sustinerea antreprenorilor pentru a demara afaceri competente, pregatite, adaptate si
  adaptabile la nevoile pietei. Astfel, cu ajutorul schemei de minimis, se vor finanta 22 de planuri de afaceri cu caracter social. Mai
  mult, proiectul va conduce la crearea de noi locuri de munca pentru grupul tinta, deoarece se vor crea minim 106 locuri de munca
  noi de catre cele 22 de afaceri subventionate, care vor fi mentinute cel putin 6 luni dupa finalizarea proiectului. Desi doar o parte
  dintre membrii grupului tinta vor primi subventii si vor demara activitati independente, vor fi depuse eforturi ca si ceilalti participanti
  la cursurile de antreprenoriat social sa demareze afaceri, prin incurajarea acestora de a accesa programele nationale de
  finantare. Proiectul va contribui la dezvoltarea unor metode noi de combatere a discriminarii si a inegalitatilor pe piata muncii prin
  promovarea afacerilor cu caracter social si a economiei sociale.
 4. OS4: Cresterea competitivitatii economiei sociale prin dezvoltarea de mecanisme inovative.
  Prin acest obiectiv specific, se urmareste dezvoltarea de mecanisme inovative de sustinere si promovare pe termen lung a
  antreprenoriatului social in regiunea Sud-Muntenia. Astfel, in cadrul proiectului se prevede infiintarea unui Centru regional de
  sustinere si dezvoltare a antreprenoriatului social si dezvoltarea unui portal de afaceri prin intermendiul carora beneficiarii de
  subventii in cadrul schemei de minimis, dar si alte persoane interesate in demararea unei afaceri cu caracter social, vor primi
  asistenta si consiliere in managementul afacerii, vor participa la activitati de networking, si vor avea acces la diverse materiale
  necesare derularii afacerii. De asemenea, in cadrul centrului se va realiza organizarea de parteneriate si retele de sprijin pentru
  sustinerea antreprenoriatului social in regiunea Sud-Muntenia care vor avea rolul de a identifica si prioritiza problemele cu care se
  confrunta economia sociala, precum si de a propune solutii comune de incurajare a antreprenoriatului social in regiune.
  Utilizarea portalului de afaceri de catre membrii parteneriatului si retelei de sprijin va permite diseminarea facila de bune practici
  si informaþii, precum si transferul de know-how cu alte comunitaþi, la nivel de þara sau din alte State Membre, îmbunataþirea
  vizibilitaþii economiei sociale, inclusiv iniþiative de promovare a marcii sociale si de constientizare a formelor specifice de acþiune
  ale economiei sociale.
Tags:
About Author: iustin